top of page

Stepan Repin

Степан Репін

2009-2011
series of paintings and texts
серія картин та текстів

“Eyewitness” is a project about my grandfather, Stepan Repin, who lived through World War II, working in reconnaissance and preparing maps. On the basis of his recollections, I paint my “battle-paintings of the war” with my grandfather as the central figure. By selecting key

fragments from my grandfather’s memoirs, where he was very near death, I create monumental canvases whose content is quite heroic for me personally; but at the same time they reveal the ambivalence of that which is depicted. I portray a different type of hero. I utilize the elements of the language of Socialist Realism to demonstrate my attitude toward history. Over time, human memory leaves only the essential on the surface, effacing the details. History often employs a manipulative mechanism based on colorful details. By removing everything superfluous from the frame, I make my instruments of manipulation “transparent.” Danger is present in my paintings without a coherent image of the “enemy.” In order to “manipulate,” I rely on real facts. On the testimony of an eye-witness.

I see this project as an opportunity for the extension and reinterpretation of the past.

I present a very personal, subjective view of history, insisting that this view can only be

subjective. I want to stress the question: does my generation have a right to the history in which it was not directly involved? Shouldn’t we reconsider the stereotypical notions which

complicate integration into an international context and the search for a new identity?

I continued this work after my grand father`s death in 2011. I have changed his original text

with memories. I used fragments of this text to create poetic text with rhyme which look like

original Soviet pathetic songs about battle and heroes of WW2. By this gesture I removed last

element which could relate to facts, truth and history, and show the way of appearing of myth.

I renamed this work from “Eyewitness” to “Stepan Repin”.

 

 

"Очевидець" - проект про мого дідуся, Степана Репіна, який пройшов Другу світову війну, будучи у розвідці та виготовляючи карти. На основі його спогадів я пишу свої "батальні картини війни", центральною фігурою яких власне є мій дід. Обираючи з дідусевих мемуарів ключові фрагменти, де він був надто близько до смерті, я створюю монументальні полотна, які для мене особисто мають дуже героїчний зміст, але водночас викривають неоднозначність зображеного. Я показую інший тип героя. Використовую елементи мови соцреалізму, щоб показати своє ставлення до історії. Людська пам’ять з часом залишає на поверхні тільки основне, стираючи подробиці. Історія часто застосовує маніпулятивні механізми, опираючись на колоритні деталі. Я, забираючи з кадру усе зайве, роблю свої інструменти маніпулювання “прозорими”. На моїх картинах присутня небезпека, але не сформований образ “ворога”. “Маніпулюючи”, я спираюсь на реальні факти. На свідчення очевидця.

 

Для мене цей проект - можливість продовження та переосмислення минулого.

 

Я представляю дуже особистий, суб'єктивний погляд на історію, наполягаючи на тому, що він може бути лише суб'єктивним. 

Я хочу загострити питання: чи має моє покоління право на історію, до якої воно не причетне напряму?  Чи не підлягають переосмисленню стереотипні уявлення, які ускладнюють інтеграцію у міжнародний контекст, пошук нової ідентичності? 

Після смерті діда в 2011 році я продовжила роботу над цим проектом. Використавши оригінальні уривки його спогадів я написала тексти пісень, перевівши прозу в римовану поезію. Таким чином, міфологізувавши остаточно живу історію я показую силу інтерпретаційної машини. Нову версію проекту я переіменувала, його назвавши іменем дідуся: “Степан Репін”.

bottom of page